Depression

De allerfleste mennesker oplever på tidspunkter i deres liv at være triste, modløse og nedtrykte, men hvis dette bliver længerevarende og mere alvorligt, kan det udvikle sig til en depression. Depressioner rammer langt flere mennesker end man umiddelbart tror.

Det er naturligt for mennesker, at man i perioder oplever sorg eller nedtrykthed. Hvis man i en periode føler sig trist, ked af det eller nedtrykt, kan det være et udtryk for, at der er nogle forhold i ens liv, som er utilfredsstillende og som man har brug for at tænke dybere over og måske ændre på.

Når man har en depression er man ofte trist, har lavt energiniveau og manglende lyst eller interesse i de ting man tidligere har været engageret i. Der er ofte appetitændringer, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og man har dårligt selvværd og selvbebrejdende tanker.I en sådan tilstand mister man kontakten med sin evne til forandring og en psykolog kan derfor være en rigtig god hjælp på vejen med at få genopbygget energien og finde nye strategier og måder at tænke om sig selv på, så man kan føle sig mere psykisk robust.

Der er forskellige grader af depression og i nogle tilfælde kan medicinsk behandling være nødvendig, som supplement til samtalebehandlingen.

Psykologpraksis Haugsted + Fromm Skt.Pauls Kirkeplads 9, 1.th DK - 8000 Århus C.
Elisabeth Fromm Tlf: 6065 8491 Lotte Haugsted  Tlf: 6143 4594   send mail