Sorg og Livskriser

Ingen mennesker kommer igennem livet uden at opleve begivenheder, som medfører sorg, krise eller følelsen af afmagt og meningsløshed. Sorg og livskriser kan udløses, når vi mister et barn, en ægtefælle eller et andet nærtstående menneske. Vi kan alle blive ramt af sygdom, af en ulykke, skilsmisse, arbejdsløshed eller andet der mindsker vores tillid til omverden. Sådanne sjælerystende oplevelser kan opleves meningsløse og som et angreb på hele vores eksistens. Da vi mennesker er forskellige og samtidig befinder os i forskellige livssituationer, påvirkes og reagerer vi forskelligt på sådanne begivenheder.

Sorg og kriser er en smertefuld side af livet, men ikke nødvendigvis noget, der kræver professionel behandling. Mange vil føle sig godt hjulpet af familie og venner så sorgen, tabet eller den traumatiske begivenhed vil kunne bearbejdes og gøre det muligt at fortsætte livet i en positiv retning. Hvis man føler sig fastlåst i krisen kan samtalebehandling med en psykolog være en god mulighed for at få hjælp til at komme videre.

Psykologpraksis Haugsted + Fromm Skt.Pauls Kirkeplads 9, 1.th DK - 8000 Århus C.
Elisabeth Fromm Tlf: 6065 8491 Lotte Haugsted  Tlf: 6143 4594   send mail